Mozzart Промо

Резултати од наградната игра Погоди го најдолгиот тикет

Добитници на неделни награди од 1.000 евра (Погоди го најдолгиот тикет): 

Недела 1 (16.11 – 23.11.2021): – 15 натпревари – 1907-8477510-1973, квота 144.05, уплатно место Прилеп-3

Недела 2 (23.11 – 30.11.2021): – 13 натпревари – 1648-1466404-1974, квота 1404.77, уплатно место Тетово-2

Недела 3 (30.11 – 07.12.2021): 15 натпревари – 5073-6593764-1976, квота 1286.77, уплатно место Кичево-4

Недела 4 (07.12 – 14.12.2021): 19 натпревари – 1956-9998995-1979, квота 954.88, уплатно место Теарце

Недела 5 (14.12 – 21.12.2021): 16 натпревари – 1923-3753341-1980, квота 575.32, уплатно место Тетово-6

Недела 6 (21.12 – 27.12.2021): 13 натпревари – 1977-2314478-1983, квота 83.02, уплатно место Кичево-3

 

Добитници на дневни награди од 100 евра (Погоди најголем број натпревари): 

16.11.2021: 38 погодени натпревари – 1936-2590275-1972 – квота 498645.72, уплатно место Велес-3

17.11.2021: 37 погодени натпревари – 1666-5042046-1972 – квота 182941.93, уплатно место Велес-2

18.11.2021: 35 погодени натпревари – 1661-1387064-1972, квота 621555.3, уплатно место Скопје – Капиштец

19.11.2021: 38 погодени натпревари – 1744-1207071-1973, квота 4144931.47, уплатно место Битола-3

20.11.2021: 39 погодени натпревари – 1653-4072911-1973, квота 786570.43, уплатно место Скопје – Ченто

21.11.2021: 39 погодени натпревари – 1598-2622777-1973, квота 1.667825385E7, уплатно место Битола-2

22.11.2021: 41 погодени натпревари – 1666-3175386-1973, квота 1049273.06, уплатно место Велес-2

23.11.2021: 44 погодени натпревари – 1666-9380010-1974, квота 1841508.91, уплатно место Велес-2

24.11.2021: 39 погодени натпревари – 5177-2162681-1974, квота 9.924727817E7, уплатно место Скопје Маџари

25.11.2021: 39 погодени натпревари – 5177-8665423-1974, квота 1528206.25, уплатно место Скопје Маџари

26.11.2021: 34 погодени натпревари – 1946-6355463-1975, квота 196664.3, уплатно место Брвеница

27.11.2021: 39 погодени натпревари – 1666-4722461-1975, квота 346066.47, уплатно место Велес-2

28.11.2021: 38 погодени натпревари – 1666-5491563-1975, квота 373425.44, уплатно место Велес-2

29.11.2021: 34 погодени натпревари – 1744-6010534-1975, квота 921266.08, уплатно место Битола-3

30.11.2021: 39 погодени натпревари – 1939-1119658-1976, квота 1.156359062E7, уплатно место Свети Николе

01.12.2021: 37 погодени натпревари – 1666-8700006-1976, квота 364598.7, уплатно место Велес-2

02.12.2021: 39 погодени натпревари – 5041-7463691-1976, квота 1389784.17, уплатно место Скопје – Зоил

03.12.2021: 40 погодени натпревари – 1891-3261060-1977, квота 579970.51, уплатно место Штип-3

04.12.2021: 38 погодени натпревари – 1941-3527807-1977, квота 116823.59, уплатно место Скопје – Јане Сандански

05.12.2021: 42 погодени натпревари – 1666-4466479-1977, квота 1277057.9, уплатно место Велес-2

06.12.2021: 41 погоден натпревар – 1936-4026444-1977, квота 729423.8, уплатно место Велес-3

07.12.2021: 36 погодени натпревари – 1589-6742726-1978, квота 1019484.41, уплатно место Крива Паланка

08.12.2021: 39 погодени натпревари – 1978-9292729-1978, квота 3096485.4, уплатно место Скопје – Ѓорче Петров-2

09.12.2021: 35 погодени натпревари – 1711-5725789-1978, квота 364858.92, уплатно место Скопје – Бисер

10.12.2021: 37 погодени натпревари – 1946-4584072-1979, квота 1508055.3, уплатно место Брвеница

11.12.2021: 41 погодени натпревари – 1650-3160280-1979, квота 198901.23, уплатно место Скопје – Порта Влае

12.12.2021: 39 погодени наторевари – 1589-3133633-1979, квота 6609219.82, уплатно место Крива Паланка

13.12.2021: 37 погодени натпревари – 5180-8208054-1979, квота 401183.11, уплатно место Скопје – Стела

14.12.2021: 38 погодени натпревари – 1978-6906533-1980, квота 2959801.24, уплатно место Скопје Ѓорче Петров-2

15.12.2021: 38 погодени натпревари – 5019-9529847-1980, квота 1859317.14, уплатно место Тетово-8

16.12.2021: 37 погодени натпревари – 1891-7677135-1980, квота 289658.96, уплатно место Штип-3

17.12.2021: 35 погодени натпревари – 5050-7930275-1981, квота 135592.16, уплатно место Скопје – Сансет

18.12.2021: 39 погодени натпревари – 1994-6075354-1981, квота 1817921.41, уплатно место Куманово-4

19.12.2021: 38 погодени натпревари – 1686-3378656-1981, квота 1001367.72, уплатно место Прилеп-2

20.12.2021: 39 погодени натпревари – 1744-4297733-1981, квота 2661391.51, уплатно место Битола-3

21.12.2021: 36 погодени натпревари – 1589-4140833-1982, квота 1378553.74, уплатно место Крива Паланка

22.12.2021: 39 погодени натпревари – 5171-2219497-1982, квота 627479.14, уплатно место Тетово-12

23.12.2021: 37 погодени натпревари – 1958-1872429-1982, квота 247159.81, уплатно место Кратово

24.12.2021: 38 погодени натпревари – 1978-1274338-1983, квота 3755796.3, уплатно место Скопје – Ѓорче Петров-2

25.12.2021: 38 погодени натпревари – 5180-6113217-1983, квота 330979.55, уплатно место Скопје – Стела

26.12.2021: 38 погодени натпревари – 5065-5601079-1983, квота 436408.28, уплатно место Скопје – Карпош-3

27.12.2021: 36 погодени натпревари – 1501-3584766-1983, квота 1282507.02,  уплатно место Скопје – Карпош