Mozzart Промо

MOZZART – Место каде вашите податоци се безбедни

Нашата компанија е единствен приредувач на игри на среќа на пазарот во Македонија кој е сертифициран со меѓународните стандарди ISO 9001 и ISO 27001. Добиените сертификатите ISO 9001 и ISO 27001 се само доказ и потврда на начинот на работа во нашата компанија.

ISO стандардите се меѓународни стандарди кои се однесуваат на квалитетот на работењето. Едниот стандард се однесува на подобрување на перформансите на деловните процеси, општо опфаќа јасна дистрибуција за овластување на одговорностите, подобрување на продуктивноста и ефикасноста, скратување на времето на одлучување, континуирано подобрување на процесите и намалување на трошоците во работењето. Организациите го користат овој стандард за го докажат квалитетот во нивното работење и да ја демонстрираат способноста постојано да овозможуваат производи и услуги кои се усогласени со барањата на клиентите. ISO 9001 е најкористениот стандард во светот. Другиот стандард дава гаранција и потврда на нашиот систем за менаџирање на безбедноста на информациите.

Како лидер на пазарот, но и лидер во примена на најдобрите деловни практики, нашата компанија, на највисоко ниво, пристапи кон прилагодувањето кон новата законска регулатива која се однесува на заштита на личните податци. Освен што сите членки на групацијата Mozzart ќе бидат прилагодени на GDPR, овие активности се и во согласност и со ISO стандардите кои нашата компанија ги поседува.

Mozzart воспостави организациска структура за заштита на лични податоци, па така, именувани се DPO (т.н. DPO – Data protection officer/ Службеник задолжен за заштита на податоците) и локален DPO, како и нивни заменици, кои се задолжени за сите вработени и играчи да им помогнат во остварување на нивните права поврзани со заштита на личните податоци.

За сите информации во врска со личните податоци, на услуга Ви е службеникот задолжен за лични податоци на мејлот [email protected]

 

  

 

 

Додај коментар